To su jedni od najstarijih bazena soli u Europi i jedini koji su već više od 1000 godina neprekidno u funkciji proizvodnje. Posebnost ovih staništa je močvarna vegetacija razvijena oko bazena, čime se značajno obogaćuju krška, ogoljela i vegetacijom siromašna staništa otoka Paga. Ovdje se zadržavaju ptice gnjezdarice, selice i zimovalice. Pojedini bazeni su obrasli posebnom vegetacijom slanjača (halofita) I tako osim za vegetaciju, pružaju optimalne uvjete prvensteno močvarnim vrstama ptica. Zbog raznolikog broja i bogatstva vrsta koje se ovdje zadržavaju, solane su posebno zanimljive promatračima ptica, pa mnogima mogu pružiti pravo zadovoljstvo u promatranju pojedinih vrsta poput vlastelice, čurlina, morskog kulika, pijukavca te bijele i sive čaplje.